AVG: Europese Algemene verordening Gegevensbescherming

 -  Available in: Nederlands Nederlands

De nieuwe wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor sommige van onze services betekent dit, dat een aantal functies veranderd worden.

De services van IRP waren al geruime tijd voorbereid op deze nieuwe verordening. Toch voeren we een paar kleine veranderingen door om ten volle tegemoet te komen aan de nieuwe wetgeving.

1. Waar dat nog niet voorzien was, worden alle koppelvlakken van een striktere security voorzien. Dat kan consequenties hebben voor de organisaties waar we gegevens mee uitwisselen. De sercvices van IRP zijn voorbereid om alle koppelvlakken van encryptie te voorzien.  

2. We maken een einde maken aan de mogelijkheden tot het creeeren van nieuwe, onbeveiligde, data-bases op basis van bijvoorbeeld csv- of excel-bestanden. Waar het echt niet anders kan, worden deze bestanden van een goede encryptie voorzien. In al onze applicaties is het mogelijk om (externe) functionarissen (beperkt) toegang te geven, er moet dus een goede reden zijn om toch aparte bestanden aan te leveren. 

3. Belangrijke veranderingen in de wet tenopzichte van de WBP: Meldplicht datalekken. Bij zelfs maar een vermoeden van het verlies van persoonsgegevens wordt dit direct gemeld aan de klant die de melding kan doorzetten naar de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4. Recht om vergeten te worden. Iedereen die geregistreerd is in een van onze services kan vragen de persoonsgegevens te verwijderen. Of daaraan gehoor kan worden gegeven, is afhankelijk van de rol van die persoon en wettelijke bepalingen. Als gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, worden (ook nu al) de gegevens door schoningsscripten geanonimiseerd. 

Zaken die in al langere tijd in onze services voorzien zijn:
1. Alle personen hebben een inlog waarmee minimaal de eigen gegevens te raadplegen zijn. Op een aantal plekken worden persoonsgegevens van derden nu nog ingevoerd door administrators. Dat gaan we niet verbieden, maar de opgevoerde personen krijgen wel een inlog. Het registreren van een persoonlijk emailadres wordt daarom wel verplicht (waar dat nog niet het geval was). 
2. De beveiliging van al onze applicaties is strikt, het gebruik van een goed wachtwoord wordt afgedwongen en het aantal inlogpogingen is in alle gevallen beperkt. 
3. In veel gevallen vindt hosting plaats bij een ISO27001 gecertificeerde hostingprovider.
4. Veel van one services zijn geaudit door derden, eventuele gebreken zijn en worden direct aangepakt. 
5. Er wordt niet getest met werkelijke persoonsgegevens; tenzij daarvoor expliciet toestemming is gevraagd (en gekregen). 

 

IRP baseert al zijn webdevelopment op de ISO 19650-standaard voor de ontwikkeling en volledige levenscyclus van gebouwen. Voorheen bekend als de BSI 1192-X. Deze standaard is inmiddels bijna volledig in BIMkeeper geïmplementeerd.

Recent posts

De Project Management tool: een demonstratieve videoreeks
Properties visualiseren van een BIM model
Woonconfigurator teaser video op ons YouTube-kanaal
Ontwerp je eigen huis met BIMkeeper
IRP integreert NL in 3D met IFC en Zonnestudie
De communicatietool in BIMkeeper
BIMLegal - Project van BPD, technisch ontwikkeld door IRP
IRP introduceert real time 2D en 3D navigatie.
BIMkeeper app voor huurders en leveranciers
Van 3D naar 2D en terug & andere visualisatie verbeteringen
IRP integreert tekeningenbeheer: BIM, CAD in BIMkeeper
BIM hoeft niet alleen maar blokken en platen te zijn
BIM voor iedereen: online visualisaties element-categori�n.
Onderhoudsplanning (MJOP) voor gehele portefeuille nu live!
Revisies: verschillen tussen ifc's in 3D gevisualiseerd
BIMLegal wint prijs "Juridische vernieuwing"
Uw gebouw inrichten in 3D. Dat is nu wel heel eenvoudig
Happy 2021: met Design options challenge
Nieuw 3D BIM project voor Proeftuin Erasmusveld.
BPD pilot BIMlegal, Juridische informatie in 3D
Sterke BPD film woningconfigurator
Nieuwe Interface voor het overrulen van IFC Informatie
oppervlakte en punt naar punt metingen in 3D model
Circulair bouwen: Materialenpasport
Real time sensor informatie van vastgoed gebruik
ISO 19650 Launch. Wat te verwachten.
Wordt BIM ook in Nederland verplicht?
BIMkeeper visualiseert zon en schaduw in 3D viewer.
Revisies en beheer BIM modellen nu supereenvoudig.
We hebben een Project management tool ontwikkeld voor BIM
Baken van Narva met 3D technologie IRP in de verkoop.
AVG: Europese Algemene verordening Gegevensbescherming
Reparatieverzoek direct vanuit viewer
Stel nu zelf je woning samen!
App voor reparatieverzoeken gekoppeld aan 3D BIM-viewer
Revolutionaire versnelling BIM viewer
IRP wijzigt Algemene Voorwaarden
New BIM project upload interface
IRP lanceert YouTubekanaal!