IRP wijzigt Algemene Voorwaarden

 -  Available in: Nederlands Nederlands

IRP heeft de Algemene Voorwaarden gewijzigd. Dat heeft consequenties voor alle gebruikers van onze services. .

Een van de wijzigingen is dat alle gebruikers een overeenkomst met IRP moeten afsluiten. Als u dat nog niet heeft gedaan kunt u contact opnemen via: contact@irp.nl.

Andere belangrijke wijziging in de Algemene voorwaarden is dat wordt geanticipeerd op de nieuwe Europese wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens (VAG). IRP zal alle online services zo aanpassen, dat alle gebruikers inzage krijgen in hun eigen gegevens, voor zover dat al niet voorzien was. 

Ook zullen alle systemen nogmaals geaudit worden om security-risico's tot een minimum te beperken. 

De nieuwe algemene voorwaarden zin te vinden op: Algemene_Voorwaarden.pdf 

IRP baseert al zijn webdevelopment op de ISO 19650-standaard voor de ontwikkeling en volledige levenscyclus van gebouwen. Voorheen bekend als de BSI 1192-X. Deze standaard is inmiddels bijna volledig in BIMkeeper geïmplementeerd.